onsdag 22. april 2015

Restaurant for demente i Oslo!Nylig åpnet Norges 1. demensrestaurant i Oslo! VG kan i dag fortelle om den flotte nyheten på sine sider og der bildet over er hentet fra. Økernhjemmet har åpnet en egen restaurant for beboere med demens og deres pårørende. Inspirert fra Nederland i  Hogeweyk er et foretaksland i verden på dette området med egen demenslandsby! Oslo vil innen 4 år få sin egen demensby, les mer her. Med mitt fagområde ernæring ser jeg frem til å kunne bidra både innen forebygging og hvordan ta vare på kropp og helse som dement og pårørende.

klem Siv