søndag 14. juni 2015

Bakedag - Inn på tunet - Faldalen


Duften av nybakt takkebakst er nydelig! Nylig har jeg hatt bakedag for demente ved dagsenteret ved Hauger Gård - Faldalen Virksomhetssenter som er en Inn på tunet gård i Akershus.  Baking på takke gir minner om gamle baketradisjoner der man bakte på takke til alle høytider. Hauger Gård - Faldalen Virksomhetssenter ligger i litt utenfor Lillestrøm og tilbyr dagsenter for tidlig demente, gårdsbesøk, utleie av selskap- og kurslokaler, jobb og oppfølging samt gårdsbutikk og nettbutikk. Hauger Gård - Faldalen Virksomhetssenter finner du på nett her og de har også en egen fin Facebook side som du finner her. Oversikt over godkjente gårder - Inn på Tunet i Akershus finner du her.


Det var en koselig dag for både meg som "bakstekone" og de demente. Været var perfekt og vi bakte ute. Det ble en god aktivitet for alle der de kjevlet og la på takke. Vi avsluttet bakedagen med å kose oss sammen rundt bordet i hagen du ser bak på bildet over.  For å få plass ved Faldalen Virksomhetssenter må du ta kontakt med demensteam i din bydel/din kommune. De gir deg informasjon om kriterier for å få tildelt plass, søknadsskjema og hvordan inntaket foregår. Kanskje bakedag for demente er aktuelt for noen du kjenner? Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon her.

klem Siv


torsdag 4. juni 2015

Trening motvirker apati hos demente


Trening gir økt livskvalitet for personer med demens. En norsk studie utført av Elisabeth Wiken Telenius av 170 beboere med demens i 18 sykehjem over 12 uker tyder på at styrketrening motvirker apati. Treningen resulterte i mindre uro og mer trivsel samt bedre balanse. Over 80% av eldre på sykehjem har demens. Tilbudet til personer med demens varierer fra sykehjem til sykehjem. Tilbudet om fysisk aktivitet er økende i alle sykehjem. Denne studien viser at trening av personer med demens vil gi personer med demens en bedre helse. Trening har god effekt på depresjon, søvn, styrke og balanse. Dette er viktig helseinvestering for alle, også for personer med demens. Les hele studiet her. Kanskje denne studien kan bidra til økt ansettelser og økt tilbud om fysisk aktivitet på alle sykehjem?


klem Siv