tirsdag 22. september 2020

Hjerneslag kan føre til vaskulær demensHjerneslag kan føre til vaskulær demens. Endring i blodsirkulasjon til hjernen kan oppstå ved akutt hjerneslag som for eksemple etter hjerneslag eller drypp. Symptomer kan være lammelser og hukommelsesproblemer eller senket tempo i fysisk aktivitet. For å undersøke dette gjøres røntgenundersøkelse ved CT eller MR for å finne skade på hjernen.  Årsak kan være blant annet høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, røyking og inaktivitet. Behandling kan være å forebygge at nye skader oppstår i hjernen. Det vil da bli gitt blodfortynnende medisin. Les mer om Vaskulær demens og hjerneslag her og på Helsenorges sider her.  Vær fysisk aktiv hver dag, det gir god helse for alle.

klem Siv