torsdag 21. mars 2019

Forsker på søvn og Alzheimers


Søvn er viktig for god helse. Har du for lite søvn påvirker det hele kroppen, både fysisk og psykisk. Søvnproblemer kan gi redusert overskudd og mangel på konsentrasjon. Demensforsker og professor i psykologi Anders Martin Fjell forsker på søvn og Alzheimers.  Forskning viser at søvnproblemer kan knyttes til endringer som oppstår i hjernen når vi blir eldre. Les mer på Nasjonalforeningens sider her. Takknemlig for tips til tema søvn.

Klem Siv