lørdag 13. mars 2021

Corona - følg reglene og vær aktsomme mot mutasjoneneDen 12. mars var det 1 år siden nedstenging av Norge grunnet Corona. Vi har vært igjennom et år vi aldri hadde trodd skulle skje. Det er de svake og syke og de på sykehjem som har hatt og har en tung og vanskelig situasjon. Det er økt behov for informasjon og alle nyhetskanaler deler hele døgnet informasjon om spredning og status akkurat nå. Her har du en oversikt hentet fra FHI med informasjon over prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.
 Hold god avstand, vask hendene ofte og ta vare på hverandre hver dag gjennom å sende meldinger, ringe hverandre og bry seg om hverandre. For mer informasjon om Corona, se FHI.

klem Siv