søndag 16. februar 2014

Dans forebygger demens


Dans forebygger demens! En studie fra Albert Einstsein College of Medicine i New York City viser at dans stimulerer hjernen. Dans tar i bruk flere hjernefunksjoner. Dans vil si at du må tenke på hvilke trinn du tar, hvilken musikk som spilles og hvordan du skal bevege deg i takt med din partner. Dans er både morsomt og super trening. Sett på din musikk og dans i vei! Les mer om hva lege Wasim Zahid skriver i VG om hvordan dans kan forebygge demens herEller meld deg på kurs der du bor! klem Siv

torsdag 13. februar 2014

Brukerforum for personer med demens


Nasjonalforeningen for folkehelsen planlegger å starte opp et brukerforum for personer med demens. Kanskje du vil bli med? Ta gjerne kontakt om du har forslag til hvem som bør bli med i et slikt brukerforum. Vil du vite mer om brukerforumet? Ta kontakt med May-Hilde Garden i Nasjonalforeningen for folkehelsen via telefon 23 12 00 00 eller e-post  Frist for forslag til aktuelle kandidater er innen 1. mars 2014. Brukergruppen skal en rådgivende funksjon overfor vårt Demensråd. Brukerforumet vil ha møter ca 4 ganger pr år og brukeren kan gjerne ha med seg en ledsager. Les mer om dette her.

klem Siv

tirsdag 11. februar 2014

Pårørende til yngre personer med demens


Det er en tøff utfordring å være barn av foreldre med demens. Flere og flere yngre personer som får demens har også barn. Det er minst 3 000 mennesker i Norge under 65 år som har demens. Flere av dem har mindreårige barn, og alle barn med syke foreldre har krav på god oppfølging.  Ta kontakt med ditt lokale demensteam, fastlege eller demensforening for råd. Råd om hvordan du får hjelp ved psykisk helse finner du på Helsenorge sine nettsider her og nettsiden til rådet for psykisk helse finner du her. Møt tøffe Elisabeth og Amalie - de forteller sin historie med psykisk syk mamma i PULS  og hør historien på  NRK Nyhetsmorgen her. og les om de hos Nasjonalforeningen. Les mer om dette vanskelige temaet på deres nettside pårørende til yngre personer med demens som du finner her.

klem Siv

mandag 3. februar 2014

Mangelfull oppfølging fra fastlege


Mangelfull oppfølging fra fastlegene kan få negative konsekvenser for personer med demens. Av de 3235 henvendelsene til Demenslinjen i fjor, handlet hver femte om manglende utredning. Jeg har egne erfaringer i min familie om at dette stemmer. Jeg tror det finnes mange mørketall på dette området. Det er en stor utfordring for pårørende og ikke minst den demente som oppsøker hjelp. Manglende kunnskap kan være en av flere grunner til at fastlegene gjør en dårlig jobb for demente samt tidspress. Det å få stilt en diagonse tidlig er viktig både for den demente og for pårørende som kan legge forholdene til rette på best mulig måte og legge om livet slik at den demente for en best mulig behandling. Mange kommuner har et manglende tilbud for personer med demens. Her bør pårørende komme på banen og etterlyse tilbud de har krav på i sin kommune. Ta kontakt med demensteam eller helseavdelingen i din kommune. Slik kan det bli mulig å få det tilbudet du har krav på. Eller du bør vurdere å flytte til en annen kommune kanskje? Les mer hos Nasjonalforeningen og hos Dagsavisen som skriver om dette viktige temaet her.   Mer om demensutredning finner du på Helsenorge sine nettsider her. og dine rettigheter finner du her.

klem Siv