mandag 27. februar 2017

Hvordan kommunisere med demente?God kommunikasjon er viktig for et godt forhold, både i vennskap og i kjærlighet. Kommunikasjon er avhengig av flere faktorer, både verbal og ikke-verbal.  Dette gjelder også for personer med demens. Den verbale kommunikasjonen vil si det du sier med ord, og den ikke-verbale er smil og blikk, altså vårt kroppsspråk. Det er over 70.000 personer med demens i Norge. Antall pårørende til personer med demens er over 350.000.  Personer med demens har ulike utvikling av sin demenssykdom. Felles for personer med demens er at de ikke finner ord. Deres hukommelse blir gradvis redusert. Dette gir utfordringer for både pårørende og den demente. Det er helt vanlig å oppleve kommunikasjonsproblemer med personer med demens. Det blir utfordringer når man endrer personlighet, humør, får økt angst og uro samt har vanskeligheter med å orientere seg i hverdagen. Her får du smarte råd for god kommunikasjon med personer med demens:
1. Vis empati og tålmodighet.
2. Vis respekt for at personen har en sykdom.
3. Snakk rolig og sakte.
4. Gi kun 1 beskjed om gangen.
5. Vær kjærlig og blid.
6. Bytt tema hvis samtalen blir bare gjentakelser
7. Be personen beskrive det han mener, hvis han ikke finner ord.
8. Gå en tur og ta med matpakke  og lag gode øyeblikk sammen i frisk luft.
Les mer hos
Nasjonalforeningen.

klem Siv
torsdag 16. februar 2017

Bildeminnebok for den gode samtalen


17. mai - Barn med trehjulssykkel foran boble
Foto: Arvid Smedstad
Bildeminnebok for Gjerdrum kommune
Har du gamle bilder liggende i fotoalbum eller kanskje på en PC, da er Museene i Akershus, MiA nå på innsamlingsjakt! Fotokonsulent Liv-Heidi Frosterud Solem og Vigdis Hansen i hjemmesykepleien i Gjerdrum kommune samler inn gamle bilder fra Gjerdrum til en bildeminnebok for hjemmesykepleien.
 
Bildeminnebok for hjemmesykepleien
Museet fikk oppdrag for Åråsen dagsenter om å lage et lite hefte med bilder fra Lillestrøm og Skedsmo. Hun fortalte dette til sin venninne Vigdis Hansen som jobber i hjemmesykepleien. Hun syntes dette var en god ide. og sammen lager de nå en egen bildeminnebok for hjemmesykepleien.


Trygve Trulsrud og hans lastebil.
Gjerdrum Historielag. Foto: Vidar Hansen
 
Bildene skal brukes for å lage en bildeminnebok for å stimulere eldre og demente til den gode samtalen, samt inspirere til å hente frem gamle minner og historier. Dette skal bli en bildeminnebok som kan brukes i hjemmesykepleien og av pårørende. Målet med bildeminnebok er å ha et viktig verktøy for pleiere og pårørende for å få i gang en hyggelig aktivitet. Alle bildene som blir sendt inn blir bevart for fremtiden i det digitale arkiv og blir å finne på digitalmuseum.no. Det er museenes oppgave å forvalte kulturarven for folket.

Bilder fra Ask sentrum, butikkene i Gjerdrum, de gamle meieriene, jordbruk, skoler, husholdning, interiør, arbeid, foreningsliv, fritidsaktiviteter og lek. Bilder fra 17. mai, konfirmasjon, jul, påske, vår, sommer, høst og vinter samt skolestart er begivenheter det kanskje finnes bilder av. Bilder som viser historien fra dagliglivet i Gjerdrum er en viktig kulturarv.  Vi ber om bilder fra 1900 tallet eller før og frem til 1990. Alle bildene som blir samlet inn blir bevart i vårt digitale arkiv. MiA arkivet på Strømmen har over 800 bilder fra Gjerdrum. Digitalmuseum.no inneholder 1,7 millioner bilder.
 
Alle bilder bes sendt pr mail eller pr post til: Museumstjenesten ved Liv-Heidi Frosterud Solem, PB 168, 2011 Strømmen. Besøk gjerne hjemmesiden for mer informasjon: www.mia.no
Frist for innlevering er 1. juni. Vi ønsker å få boken ferdig til sommerferien.

 Gamle historiske bilder er dokumentasjon på sin tid. Alle bilder forteller en historie. Liv-Heidi Frosterud Solem og Vigdis Hansen er opptatt av at alle bilder har en verdi og gir minner.  En egen bildeminnebok for Gjerdrum kommune er en spennende jakt for å finne gode minner fra en annen tid.

 
Liv-Heidi Frosterud Solem og Vigdis Hansen

Vil du lese om demens, kanskje min bok; Demens - Den nye folkesykdommen er noe for deg? Bestilles boken her.


klem Siv