fredag 15. oktober 2021

Uten pårørende - stopper Helse-Norge!Uten pårørende - stopper Helse-Norge! De er en viktig støtte for alle syke, uansett sykdom. Forskersonen har en kronikk med dette som tema. Det er tankevekkende at pårørende blir glemt av Helse-Norge. Pårørende bidrar med over 130 000 årsverk. Det er like mange årsverk som ansatte. Deres rolle er i mange tilfeller fullstendig oversett. De har rett til informasjon og rett til å bli hørt. Pårørende må gi tilbakemelding og klage inn til blant annet Statsforvalteren, der familiemedlemmer blir utsatt for overgrep og manglende oppfølging. Det er også viktig å ta kontakt med Pasientombudet som også kan bidra. Når pårørende klager inn, er det mulig for Helse-Norge å ta tak feil som blir gjort og at dette blir rettet opp i! Les mer om pårørendes rolle i den viktige kronikken hos Forskersonen her.

klem Siv