søndag 8. januar 2023

DemenskoretNRK med programleder Ingrid Gjessing Linhave startet opp Demenskoret. Et kor der alle har demens. Korleder er Kim Wiigård og pianist er Jelena Golubovic. Demenskoret består i serien av totalt 15 kormedlemmer, i alderen 48 til 85 år. Premiere var 1. januar 2023 og det blir sendt hver tirsdag kl. 2115 eller se på det NRK TV her. Det er laget 6 episoder a 40 minutter. Gled deg til et inspirerende program med fokus på musikk og sangglede og hvor utrolig stor glede det gir de demente og deres pårørende.

Kanskje dette er noe for deg der du bor? Ta kontakt med ditt lokale kulturkontor i kommunen og hør om de kan hjelpe deg å finne et kor der også demente kan bli med. 

NRK-Serien ønsker å bidra til økt kunnskap om demens og fokus på hvilken effekt musikk har på denne sykdommen. I Norge har vi over 100.000 mennesker med demens og dette vil trolig dobles i de neste tjue årene. For mer informasjon om demens, ta kontakt med Nasjonalforeningen for Folkehelsen som du finner her.

Klem Siv 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar